زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

زیرساخت ابری هایو

سرور ابری ایران، اروپا و آمریکا

اولین ارائه‌دهنده سرور ساعتی از سال ۱۳۹۵
سرویس های ابری

سرور و زیرساخت ابری هایو

هایو صرفا ارائه دهنده سرور های ابری نیست، هایو راهکاری نهایی برای ارائه بهترین تجربه استفاده از زیرساخت ابری است.

سرور ابری

خرید سرور ابری با پرداخت ساعتی فقط به ازای مصرف منابع و قابلیت تغییر منابع در لحظه.

زیرساخت ابری خصوصی

راه اندازی و پشتیبانی زیرساخت ابری اختصاصی شما در محل و یا از راه دور با مشاوره رایگان.

سرور ابری اختصاصی

خرید سرور اختصاصی با زیرساخت ابری از پیش تنظیم شده، قابل مدیریت در پنل هایو.