زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]
وام نقد برای استارت آپ‌ها
یـک قـدم رو بـه‌ جـلـو
هزینه زیرساخت شما با ما...

درخواست خود را ثبت کنید و کمتر از یک روز کاری برای تهیه زیرساخت ابری از هایو اعتبار رایگان دریافت کنید. بدون ضامن، بدون سفته تا سقف 20,000,000 ريال اعتبار هدیه دریافت کنید.

سرویس‌ها و محصولات هایو
وام دریافتی قابل استفاده برای تمام سروریس‌ها و محصولات هایو می باشد.

سرویس ایمیل

سرویس مانیتورینگ

خدمات تخصصی

شرایط دریافت وام برای استارت آپ ها

برای تهیه وام تهیه و نگهداری زیرساخت ابری از هایو استارت آپ شما باید شرایط زیر را داشته باشد.

  • استارت آپ در سال اول راه اندازی باشد.
  • سال دومی ها نگران نباشید، شما 10,000,000 ريال وام دریافت میکنید.
  • استارت آپ به عنوان یک شرکت رسمی ثبت شده باشد.
  • نام هایو به عنوان اسپانسر در سایت استارت آپ معرفی شود.

 

اگر هیچکدام از شرایط بالا را ندارید با ما تماس بگیرید تا شرایط جدیدی مختص به استارت آپ شما تعریف کنیم.