زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

تغییرات قیمت در سرور های ابری فرانسه

با توجه به عدم تغییر قیمت های سرور ابری در لوکیشن فرانسه در یک سال گذشته و به دلیل به وجود آمدن نوسانات قیمت دلار در این مدت مجبور به افزایش قیمت شدیم.

لذا از تاریخ 1400/08/22 تغییرات قیمت به صورت زیر اعمال خواهد شد:

منابع

قیمت قدیم ماهانه (تومان)

قیمت جدید ماهانه (تومان)

CPU

15,000 60,000

Hard

300

 2,250

Ram 50,000

25,000 – (کاهش)

 

در صورت نیاز به سرور ابری ارزان تر و اقتصادی می توانید از سرور ابری هایو در لوکیشن ایران استفاده نمایید.