زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

افزایش قیمت تمام لوکیشن ها

از ابتدا هایو همواره در تلاش بوده است تا بهترین خدمات و تجربه را به کاربران خود با کمترین محدودیت ارائه دهد و همیشه ضرر خود را نسبت به ضرر کاربر ترجیح داده است.

اما متاسفانه به دلیل نوسانات بسیار زیاد در قیمت ارز و محدودیت تامین IPv4 (آیپی نسخه 4) بعد از گذشت تقریبا 3 ماه از آخرین تغییر قیمت مجبور به افزایش قیمت بر روی تمام سرورهای ابری خود شده ایم.

بدین ترتیب توجه شما را به موارد زیر جلب میکنیم:

  • سرورهای خارجی هایو با یورو تامین می شوند و در این مدت یورو 70% افزایش ارزش داشته است!
    • اما هایو در مجموع 52% بر روی سرورهایی که با یورو تامین می شوند افزایش قیمت خواهد داشت.
  • دیتاسنتر ارائه دهنده سرورهای ترکیه 40% افزایش قیمت داشته است!
    • اما هایو 34% بر روی این لوکیشن افزایش قیمت خواهد داشت.

در نهایت با توجه به افزایش قیمت سخت افزار در لوکیشن ایران نیز به اجبار 19% افزایش قیمت خواهیم داشت.

شرح قیمت های جدید

لوکیشن فرانسه و کانادا:

منابع قیمت قدیم ساعتی (تک تومان) قیمت جدید ساعتی (تک تومان)

CPU

110 130

Hard

3  4
Ram 90

120

IP 158

320

لوکیشن ترکیه:

منابع قیمت قدیم ساعتی (تک تومان) قیمت جدید ساعتی (تک تومان)

CPU

100 110

Hard

3  4
Ram 72

90

IP 158

250

 

لوکیشن ایران:

منابع قیمت قدیم ساعتی (تک تومان) قیمت جدید ساعتی (تک تومان)

CPU

80 85

Hard

3  4
Ram 50

55

IP 58

80

افزایش قیمت از تاریخ 10-12-1401 (روز چهارشنبه در همین هفته) اعمال خواهد شد.