زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

اطلاعیه Abuse استفاده ترافیک در سرورهای ایران

به اطلاع تمامی کاربران عزیز هایو می رساند، طبق بررسی های انجام شده هایو و همچنین اخطار دیتاسنتر مبنی بر Abuse در نحوه استفاده ترافیک برخی کاربران در سرورهای ایران، زین پس نحوه استفاده از ترافیک برای کاربران از سمت هایو مورد پایش دقیق تر قرار خواهد گرفت.

در این پایش کاربرانی که در سرورهای ایران خود با استفاده از نرم افزارهای تولید ترافیک فیک/تقلبی، اقدام به تولید ترافیک فیک نمایند از سمت هایو شناسایی خواهند شد.

با توجه به این موضوع:

استفاده از هرگونه برنامه ایجاد کننده ترافیک فیک/تقلبی در سرورهای ایران توسط زیرساخت هایو تشخیص داده می شود و تمام ترافیک دانلودی آن سرور محاسبه و از شارژ کاربر کسر میگردد.

عملا اگر کاربر بصورت دستی بخواهد اقدام به ایجاد ترافیک آپلود فیک/تقلبی جهت تغییر نسبت از 1 به 1 به 1 به 10 کند هیچ تاثیری در روند محاسبه هزینه ترافیک او نخواهد داشت و هزینه کامل ترافیک دانلودی همچنان از شارژ کاربر کسر می گردد.

در صورتی که کاربر اقدام به ارسال مجدد ترافیک فیک پس از 3 بار اخطار نماید، سرور او غیر فعال خواهد شد.