زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

آخرین خبرها و تغییرات در هایو

هزینه سفارش سرورهای با لوکشین ترکیه افزایش یافته است . هزینه سفارش این لوکیشن همانند دیگر لوکیشن ها شده و مطابق جداول اعلامی میباشد .

سی پی یو : 110 تومان -> 130 تومان
رم : 90 تومان -> 120 تومان
هارد : 4 تومان ( بدون تغییر )
آی پی : 250 تومان -> 320 تومان

زمان اعمال تغییرات از 19 دی ماه 1402


سفارش سرور جدید

هزینه سفارش سرورهای با لوکشین ترکیه افزایش یافته است . هزینه سفارش این لوکیشن همانند دیگر لوکیشن ها شده و مطابق جداول اعلامی میباشد .

سی پی یو : 110 تومان -> 130 تومان
رم : 90 تومان -> 120 تومان
هارد : 4 تومان ( بدون تغییر )
آی پی : 250 تومان -> 320 تومان

زمان اعمال تغییرات از 19 دی ماه 1402


سفارش سرور جدید

تغییر IP در لوکیشن های خارجی تنها با پرداخت هزینه setup IP امکان پذیر است .

هزینه setup IP مبلغ 250 هزار تومان به ازای هر بار تغییر IP می باشد .

زمان اعمال تغییرات از 19 دی ماه 1402

سرورهای حراجی هایو تنها شامل سرورهای با لوکیشن هایی به غیر از ایران می باشد .

خرید این سرورها پیش از این از نظر هزینه همانند سرورهای عادی بود ، با این تفاوت که هزینه IP از خریداران دریافت نمی شد .

اما از این پس هزینه IP نیز برای سرورهای حراجی معادل 178 تومان (کمتر از بهای تمام شده) محاسبه خواهد شد .

زمان اعمال تغییرات از 19 دی ماه 1402

سرورهای حراجی هایو تنها شامل سرورهای با لوکیشن هایی به غیر از ایران می باشد .

خرید این سرورها پیش از این از نظر هزینه همانند سرورهای عادی بود ، با این تفاوت که هزینه IP از خریداران دریافت نمی شد .

اما از این پس هزینه IP نیز برای سرورهای حراجی معادل 178 تومان (کمتر از بهای تمام شده) محاسبه خواهد شد .

زمان اعمال تغییرات از 19 دی ماه 1402

مطالب تصادفی آموزشی